HASHTAG WASAK ANG ULTIMATE MANUAL NG MGA SAWI SA PAGIBIG by Ate Poma Feast Books Paperback

Sale price ₱188.00 Regular price ₱208.00

Shipping calculated at checkout.

Kumusta na ang puso mo?

Nahihirapan ka bang mag-move on? Feeling mo ba para kangnamatayan? Alam kong mahirap, masaklap at nakakalungkot angnararanasan mo ngayon. May pag-asa, huwag kang susuko!

Heto ang pitong paraan para mag-heal at maka-move on ka na:

¥ Tanggapin ang Katotohanan
¥ Space at Time ang Solusyon
¥ Matuto sa Pagkakamali
¥ Makipagrelasyon sa Diyos
¥ Tumulong sa Iba
¥ Mahalin at Pahalagahan ang Sarili
¥ Magpatawad at Magpasalamat

Maraming mahahalagang tips at panalangin sa loob para tulungan kangmaka-move on. Gusto mo na bang lumaya sa sakit ng nawasak mongpuso? Promise? Panahon na para lumaya ka. Basahin mo ito ngayon!

SiMaricel B. Pomaresay mas kilala sa pangalangAte Poma. Ang meaning ng pangalan niya aypositive woman kaya naman madali niyang nakikitaang blessings sa bawat problema na dumaratingsa kanya. Masayahing tao si Ate Poma. Nabigoman siya noon, sa tulong ng Diyos ay nakabawi,nakabangon at lalong tumatag para magbigayinspirasyon sa iba.