MAAM MAY I GO OUT Practical Lessons I Learned Outside the Classroom by nio calonge Feast Books Paperback

Sale price ₱168.00 Regular price ₱186.00

Shipping calculated at checkout.

MaÕam May I Go Out?

Practical Lessons I Learned Outside the Classroom

This is a book for every student.

Maliban sa mga natututunan mo sa loob ng classroom, mayroong mga bagay na dapat mo ring matutunan sa labas ng eskuwelahan na hindi mo dapat balewalain. Maroong malaking classroom na naghihintay sa iyo Ñ ang classroom ng buhay.

This book will inspire you to study more, learn more, and have fun. Sundan mo lang ang STAR Ñ Scripture, Tale, Activity and Reflection Ñ dito at siguradong gagabayan ka nito sa tamang landas.