GABAY 2020 by Feast Books Devotional Paperback Araw araw na reflection ng ordinaryong tao

Sale price ₱138.00 Regular price ₱153.00

Shipping calculated at checkout.

GABAY 2020 by Feast Books Devotional Paperback Araw araw na reflection ng ordinaryong tao

  • Angay isang aklat na pumapatnubay sa mga Katoliko sa kanilang pang-araw-araw na pagninilay sa mga takdang babasahin sa
  • Biblia. Ang mga pagninilay rito ay isinulat ng mga karaniwang taong nagsisikap na isabuhay ang Ebanghelyo.
  • Pagpalain tayo ng Ama nating Diyos