HASHTAG HUGOT SA TAMANG PANAHON by Cherry Camille Depano Feast Books Paperback

Sale price ₱168.00 Regular price ₱186.00

Shipping calculated at checkout.

Naranasan mo na bang maghintay? Ang hirap Ôno? Waiting hurts!Sabi ni Lord, ÒHe has made everything beautiful in its timeÓ Ecclesiastes3:11. May saysay ang bawat paghihintay na ganap sa buhay natin. Waitingmakes us better people and prepares us to be the best version of ourselves.

May mga bagay na dapat dumaan sa proseso. Sa totoo lang ang mga taongnagmamadali, kadalasaÕy nagkakamali. Matuto tayong maghintay. Beautifulthings take time.

Payo ko sa kapwa kong naiinip na, chill ka lang! Darating din ang biyaya,tagumpay at pag-asa.

Ito ang tamang panahon para magmahal nang walang hinihintay na kapalit.Tamang panahon din para maglaan ka ng oras para sa mga importantengbagay sa buhay mo tulad ng pamilya, mga kaibigan at mga pangarap.

Read this book in your season of waiting at matututunan mo ang mgamahahalagang bagay tulad ng:

¥The Art of Letting Go
¥Lab U Loving Myself
¥Ang Mga Gusto ng Babae at Lalaki
¥Mga Bukas na Liham sa mga Taong Maraming #Hugot
¥#Hugot from A-Z!

Dreams do come true, in GodÕs time! Basahin mo ito para makalma ka while